German States - Bavaria - BAV060
Close window

bav060.jpg